Predstavitev srebrnega sponzorja

Predstavitev srebrnega sponzorja

Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost ZAG je vsebinsko in strateško nedvomno najpomembnejši segment našega delovanja, kajti opravljamo jo na področju gradbeništva, ki je gospodarsko pomembna panoga in v tem sektorju se v razvitih gospodarstvih neposredno ustvarja približno 10% BNP, skupaj z navezujočimi dejavnostmi pa je številka še precej večja. 

ZAG video 2023.mp4