Predstavitev srebrnega sponzorja

Predstavitev srebrnega sponzorja

Kopija dokumenta IRGO_siBIM konferenca.mp4

IRGO CONSULTING d. o. o.

Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje in IRGO Consulting d.o.o. delujeta na celotnem področju Republike Slovenije in v tujini: v Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Italiji, v preteklosti pa smo delovali tudi v Rusiji in na Hrvaškem. Sodelujemo z različnimi razvojnimi in sorodnimi inštitucijami v Sloveniji. 

Z vztrajnim vlaganjem v kadre in opremo smo se uvrstili v strokovni vrh geotehnične in rudarske panoge v Sloveniji. 

Prisotni smo pri vseh velikih aktualnih projektih, kot so: nacionalni program izgradnje avtocest, železniški program, gradnja hidroelektrarn, zapiranje rudnikov ter sanacije naravnih nesreč. Izdelali smo projekte za približno 35 km zgrajenih avtocestnih predorov doma in v tujini. 

V zadnjem desetletju smo naredili geološko-geomehanske raziskave za več projektov nacionalnega pomena in, med drugim, projektirali prvi regijski center za ravnanje z odpadki v Sloveniji.