Predstavitev sponzorja

Predstavitev srebrnega sponzorja

Kopija dokumenta Geoservis - promo video (siBIM 2022).mp4

Geoservis, d.o.o.

Izzive spreminjamo v rešitve. Merilna oprema za zajem in obvladovanje prostorskih podatkov.

Podjetje Geoservis, d.o.o. je pooblaščeni prodajalec in certificirani servisni center merske opreme in rešitev švicarskega proizvajalca Leica Geosystems. S svojimi rešitvami, izkušnjami in poprodajnimi aktivnostmi (servis, tehnična podpora, izobraževanje) vam omogočamo optimizacijo in dvig produktivnosti pri vseh delovnih postopkih, povezanih s prostorom oziroma prostorskimi podatki.

Na trgu smo prisotni že več kot 30 let in smo prepoznani kot zanesljiv, kompetenten in strokoven partner. Poslovanje imamo urejeno v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001, naš servis merske opreme za geodezijo in gradbeništvo je certificiran s strani proizvajalca Leica Geosystems, finančno stabilnost pa izkazujemo tudi s platinastim certifikatom bonitetne odličnosti AAA.

Tehnologije za merjenje prostora danes močno presegajo tradicionalno geodezijo in klasične geodetske instrumente, kot so nivelir, GNSS sprejemnik, tahimeter ali razdaljemer. V zadnjih letih ne mine priložnost, ki ne bi zajemala digitalizacije v gradbeništvu, podpore procesom BIM, 3D zajema resničnosti, ustvarjanja digitalnih dvojčkov…

V našem naboru rešitev so tako najrazličnejši sistemi za zajem velike količine točk – oblakov točk, ki zajamejo vse detajle, v najkrajšem možnem času – od statičnih laserskih skenerjem, ročnih skenerjev, ki omogočajo zajem med hojo, pa vse do mobilnih sistemov, ki se namestijo na vozilo, plovilo ali brezpilotni zrakoplov. Zajem, priprava, obdelava in razpošiljanje oblakov točk je podprto z ustrezno programsko opremo, ki je prilagojena končnemu izdelku (načrt, 3D model, analiza kolizij, simulacija…)

Vse to so celovite rešitve, ki jih uporabite v vseh fazah gradnje – od posnetka terena, projektiranja, modeliranja (s podporo oblakov točk), prenosa objekta na teren (zakoličba), izvedbe zemeljskih del (vključno s sistemi za vodenje gradbenih strojev), gradnje objekta, do kontrole izvedbe (QA/QC) in končnega posnetka izvedenih del (as-built), ter podpirajo vse faze procesa BIM.

Vpeljavo informacijskih tehnologij v vse delovne postopke povezane s prostorom pospešeno poenostavljajo sodobne merske tehnologije. In te zares obvladamo!