Predavatelji

Jaan SAAR

Jaan has managed processes and IT in the construction industry for over 15 years. He joined the Estonian Government as Head of Digital Construction in 2018 with the goal to digitally transform construction in Estonia. He is currently working on developing the "e-construction platform" which provides the backbone for data sharing throughout the building lifecycle and the national digital twin. He is also chair of the EU BIM Task Group and a member of the buildingSMART Board of Directors.

Dr. Ioannis BRILAKIS

Dr Brilakis is a Laing O'Rourke Professor of Construction Engineering and the Director of the Construction Information Technology Laboratory at the University of Cambridge. 

He completed his PhD in Civil Engineering at the University of Illinois, Urbana Champaign in 2005. He then worked as an Assistant Professor at the Departments of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor (2005-2008) and Georgia Institute of Technology, Atlanta (2008-2012) before moving to Cambridge in 2012 as a Laing O’Rourke Lecturer. He was promoted to Reader in October 2017 and to Professor in 2021. He has also held visiting posts at renowned universities around the world and is a recipient of various awards. He is author of over 200 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings, and Associate Editor of several top ranked Journals. Dr Brilakis is the lead founder of the European Council on Computing in Construction. 

Tomáš KUČO

Tomáš Kučo is the BIM lead at Corwin, a real estate developer, responsible for implementing BIM processes across its three markets (SI, SK and CZ).

As an expert in BIM, he is involved in BIM standardization efforts led by the private sector through the BIM Association Slovakia. Additionally, he actively participates as a member of the CEN working group, contributing to the development of standards for the Level of Information Need. His previous work experience includes multinational companies, where he worked on BIM projects in Germany, the UAE, Slovakia, and Israel. His educational background is in architectural engineering.

Franc ŠVEGL

2TDK

dr. Katja MALOVRH REBEC

Jan SLOBODNIK

Elvis ŠTEMBERGER

Je starejši partner in član ožjega vodstva IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, vodilne projektantske družbe v Sloveniji. Kot pomočnik glavnega direktorja nadzira potek posebno zahtevnih projektov ter na nivoju družbe skrbi za tehnično izvedbo storitev in uvajanje novih tehnologij, vključno z BIM. 

V sklopu Akademije gradbenih investicij pri GZS vodi izobraževalni modul Projektiranje in digitalizacija investicijskega procesa ter je član Programskega odbora in Izpitne komisije AGI. 

Je aktivni član Komisije za strokovne izpite in Komisije za javno naročanje pri IZS ter eden glavnih avtorjev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo. 

Od leta 2022 je član Upravnega odbora siBIM in koordinator slovenskega BIM foruma. Slovenski BIM forum je neformalna oblika sodelovanja več inštitucij (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj – siBIM, buildingSMART Chapter Slovenija, Združenje za svetovalni inženiring - ZSI in Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM pri GZS, Inženirska zbornica Slovenije - IZS ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS) v cilju strokovnega in usklajenega delovanja na področju digitalizacije v gradbeništvu. 

mag. Miran GAJŠEK

Miran Gajšek je po izobrazbi magister prostorskega in urbanističnega načrtovanja.

Na svoji poklicni poti je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem. Med drugim je bil mladi raziskovalec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kasneje pa zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje, na Oddelku za regionalno prostorsko planiranje. Ob prelomu tisočletja je nastopil službo direktorja Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje. V nadaljevanju je bil načelnik Oddelka za urejanje okolja na Mestni občini Ljubljana. Nazadnje je delal na Mestni občini Celje kot vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo. Trenutno je državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

dr. Samo Peter MEDVED

Mima SUHADOLC

dr. Danijel REBOLJ

Do svoje upokojitve konec leta 2020 je bil zaposlen na Univerzi v Mariboru, nazadnje kot redni profesor na področju gradbene in prometne informatike. Gostoval je na več tujih univerzah, med drugim na Univerzi Stanford, na University College Cork in na TU Graz. Od 2011 do 2015 je bil rektor Univerze v Mariboru. Od leta 2021 zaslužni profesor UM.

Področje raziskovalnega dela zajema avtomatizacijo v gradbeništvu, informacijske modele in sisteme za modeliranje zgradb (BIM), mobilno in vseprisotno računalništvo, spletno podprto komunikacijo in sodelovanje ter druge informacijske tehnologije, ki predstavljajo pomemben potencial za digitalizacijo in uspešnost gradbeništva. 

Je aktivni član in trenutni predsednik Združenja siBIM.

Matjaž ŠAJN

Matjaž Šajn je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejel študentsko Nagrado Prešernovega sklada. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju »SCT«, takrat največjem slovenskem gradbenem podjetju, kot CAD manager in CAD administrator. Bil je pionir in promotor CAD tehnologij v zgodnjih 90. letih. Leta 1990 je ustanovil podjetje CGS, ki se je leta 2003 preoblikovalo v CGS Plus. Po reorganizaciji podjetja leta 2017 je zdaj generalni direktor podjetja CGS Labs s sedežem v Ljubljani in podružnicami v Nemčiji, Srbiji in na Češkem. Glavne dejavnosti podjetja so razvoj programske opreme na področju cestne, železniške infrastrukture in BIM storitev. Matjaž Šajn je avtor svetovno znane blagovne znamke in izdelka Plateia. Danes se programski izdelki CGS Labs Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Autopath in Autosign prodajajo v več kot 30 državah. Podjetje je dobro poznano tudi po svojih ITS izdelkih, kot so cestni vremenski informacijski sistemi. Matjaž Šajn je eden od ustanoviteljev slovenskega BIM združenja siBIM in njegov aktivni član. Vodi buildingSMART Chapter Slovenia in je viden promotor BIM tehnologij.

Alen HAUSMEISTER

ZAG

Leon van Berlo

Technical Director at buildingSMART International