Predavatelji

Stewart MACFARLANE MSc

Mr. Macfarlane has over 20 years working in the building design and construction industry, with over 15 years involving BIM. 10 years have been spent in Hong Kong where he was appointed to lead the BIM strategies for the Hong Kong Jockey Club and MTR Corporation. Working client side his focus has been largely on the importance of data leading up to handover and during OPEX. Mr. Macfarlane’s experience includes large infrastructure projects including Hong Kong International Airport Midfield Concourse and major MTR rail lines and Stations. Now part of Siemens he is driving BIM enabled Digital Twins initiatives.

Gašper BRUS

Gašper Brus je diplomiral leta 2014 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in po zaključku študija začel karierno pot v podjetju DRI Upravljanje investicij, d. o. o. v Sektorju za tehnično podporo projektov in razvoj. V prvih letih je deloval na področju infrastrukturnih objektov v vseh fazah življenjskega cikla. Sodeloval je pri recenzijah projektne dokumentacije, revizijah in ostalih statičnih analizah objektov, pri nadzoru novogradenj ter rekonstrukcij in sanacij objektov ter pri upravljanju/vzdrževanju DARS-ovih objektov. Specializiral se je tudi za vgradnjo ležišč na MPA Universität Stuttgart.


Z začetkom uvajanja BIM-a na infrastrukturnih projektih se je osredotočil na implementacijo BIM-a znotraj podjetja DRI Upravljanje investicij, d.o.o. in v vlogi BIM-managerja na strani naročnika/inženirja sodeloval na večini infrastrukturnih projektov pri naročnikih DARS in DRSI. V letu 2018 je tudi zaključil program Master's in Global BIM Management, ki ga je izvajala ustanova ZIGURAT Global Institute of Technology.


Leta 2022 je prevzel vodenje Službe za BIM v okviru Sektorja za tehnično podporo projektov v DRI Upravljanje investicij, d.o.o.

Miha BEČAN

Miha Bečan je elektroinženir, diplomiral je leta 2007 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Leta 2007 se je zaposlil kot raziskovalec Oddelka za visoke napetosti na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer se je specializiral za področja koordinacije izolacije, visokonapetostnih preizkušanj, zaščite pred strelami, izolatorje, nadzemne vode in visokonapetostno opremo. V tem času je bil tudi asistent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pri predmetu visokonapetostna tehnika. Leta 2019 se je pridružil Diagnostično analitskemu centru pri družbi ELES, kjer se ukvarja s podatkovno analitiko, iskanjem dodane vrednosti v podatkih za potrebe upravljanja s sredstvi, tipizacijo elektroenergetskih naprav in uvajanjem BIM v družbo.


Miha Bečan je aktivni član več mednarodnih združenj, med drugim CIGRE Paris, Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED in HRO CIGRE, in je sodeloval v več delovnih skupinah. Od leta 2015 do 2017 je bil generalni sekretar Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, od leta 2018 pa je sekretar nacionalnega CIGRE ŠK A3. Poleg tega je predsednik SIST TC IZOLATORJI.


dr. Danijel REBOLJ

Danijel Rebolj je diplomiral na področju gradbeništva 1982 in magistriral na področju računalništva in informatike 1989 na Univerzi v Mariboru, doktorat tehniških znanosti dosegel na Tehniški univerzi v Gradcu s področja gradbene informatike 1993. 

Do svoje upokojitve konec leta 2020 je bil zaposlen na Univerzi v Mariboru, nazadnje kot redni profesor na področju gradbene in prometne informatike. Gostoval je na več tujih univerzah, med drugim na Univerzi Stanford, na University College Cork in na TU Graz. Od 2011 do 2015 je bil rektor Univerze v Mariboru. Od leta 2021 zaslužni profesor UM.

Področje raziskovalnega dela zajema avtomatizacijo v gradbeništvu, informacijske modele in sisteme za modeliranje zgradb (BIM), mobilno in vseprisotno računalništvo, spletno podprto komunikacijo in sodelovanje ter druge informacijske tehnologije, ki predstavljajo pomemben potencial za uspešnost in razvoj gradbeništva. 

Je aktivni član in trenutni predsednik Združenja siBIM.

Elvis ŠTEMBERGER

Od zaključka študija na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani leta 1992 je zaposlen v IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, vodilni projektantski družbi v Sloveniji.

Kot pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike se je specializiral za projektiranje avtomatizacije proizvodnje in inteligentnih stavb ter računalniškega vodenja sistemov v zahtevnih industrijskih, javnih in infrastrukturnih objektih. Od leta 2003 je pomočnik glavnega direktorja IBE. Je starejši partner in član ožjega vodstva družbe, nadzira potek posebno zahtevnih projektov ter na nivoju družbe skrbi za tehnično izvedbo storitev in uvajanje novih tehnologij, vključno z BIM.

V sklopu Akademije gradbenih investicij pri GZS vodi izobraževalni modul Projektiranje in digitalizacija investicijskega procesa ter je član Programskega odbora in Izpitne komisije AGI.

Je aktivni član Komisije za strokovne izpite in Komisije za javno naročanje pri IZS ter eden glavnih avtorjev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Od leta 2022 je član Upravnega odbora siBIM.

Veljko JANJIĆ

Veljko Janjič je soustanovitelj in direktor podjetja BEXEL Consulting d.o.o. in eden od vodilnih strokovnjakov na področju BIM tehnologij. Je član komiteja za standarde mednarodnega združenja buildingSMART in delovne skupine za BIM Evropskega združenja svetovalnih inženirjev FIDIC EFCA, Technical Advisory Committee-ja in Industry Advisory Board-a CIFE raziskovalnega centra Univerze Stanford. Je aktiven član Združenja siBIM in član tehničnega odbora SIST/TC BIM - Informacijsko modeliranje gradenj Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST. Je soavtor »Akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji« in recenzent »Priročnika za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje« v izdaji IZS.

Konstantinos KESSOUDIS, Dipl.-Ing. 

Currently working at STRABAG Innovation & Digitalisation / BIM 5D®

Business Unit Manager, Authorised Representative, Function Lead of BIM Strategy.

As well as Steering Committee member in buildingSMART International:

► Construction Room
► Usecasemanagement

Academic education at the University of Stuttgart,

► with 30 years of experience as civil engineer and,
► 22 years of experience in digitalization,
► defined the term “5D” as synonym for digitalization in construction, and
► still enthusiastic about digitization: there is still a lot to do!

dr. Tjaša ZUPANČIČ HARTNER

Vsaka karierna pot je v nečem edinstvena. Moja je interdisciplinarna, vedno izzivov polna in delo na projektih, me je pripeljalo do doktorata na UM Fakulteti za strojništvo, s področja razvoja medicinskih materialov. Sem soustanoviteljica in prva direktorica medicinskega start:up podjetja, ki je v začetku prejšnjega desetletja s timom zobozdravnikov in zobotehnikov uvajal digitalno preobrazbo v zobozdravstvo. Fokus mojega dela, je vedno na razvoju novih materialov, tehnologij, optimizacij ter standardizacij procesov, izdelkov.

Z različnimi razvojnimi timi sem dobitnica štirih nagrad GZS za inovativnost ter soavtorica medicinskega pripomočka, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije uvrstila med nominirance za nagrado »tehnološki dosežki za leto 2019«. Zadnjih osem let delam v gradbeništvu, zaposlena sem v podjetju GIC GRADNJE, kot vodja razvoja. Naše poslanstvo je Ustvarjanje nove gradbene kulture, zato je naš fokus na področju omogočitvenih tehnologij, digitalne transformacije ter trajnostnega razvoja. V življenju me vodi moto: »Usoda ni odvisna od priložnosti, ampak od izbire«.

Andraž STARC

Andraž Starc started his career path as a structural engineer and BIM coordinator in IBE d.d., working primarily in the energy sector on large-scale projects within multi-disciplinary teams. During the first few years, he gained rich experience both from the design of nuclear power plant facilities using BIM technologies as well as from working as a field engineer during their construction. After completing the 2nd level master programme BIM A+, he has been working as a BIM manager in IBE d.d., responsible for the implementation, management and development of BIM technologies on various projects for the energy, industrial, pharmaceutical and public sector. He is also working closely with key clients to meet their objectives regarding BIM and digitalization. He remains involved with BIM A+ as a teaching assistant and a co-supervisor. During his student years, he also worked as a student tutor and student researcher, completed the AEC Global Teamwork programme at Stanford University, and worked as a student intern/BIM modeller on a large-scale commercial project for one year.

Matjaž ŠAJN

Matjaž Šajn je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejel študentsko Nagrado Prešernovega sklada. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju »SCT«, takrat največjem slovenskem gradbenem podjetju, kot CAD manager in CAD administrator. Bil je pionir in promotor CAD tehnologij v zgodnjih 90. letih. Leta 1990 je ustanovil podjetje CGS, ki se je leta 2003 preoblikovalo v CGS Plus. Po reorganizaciji podjetja leta 2017 je zdaj generalni direktor podjetja CGS Labs s sedežem v Ljubljani in podružnicami v Nemčiji, Srbiji in na Češkem. Glavne dejavnosti podjetja so razvoj programske opreme na področju cestne, železniške infrastrukture in BIM storitev. Matjaž Šajn je avtor svetovno znane blagovne znamke in izdelka Plateia. Danes se programski izdelki CGS Labs Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Autopath in Autosign prodajajo v več kot 30 državah. Podjetje je dobro poznano tudi po svojih ITS izdelkih, kot so cestni vremenski informacijski sistemi. Matjaž Šajn je eden od ustanoviteljev slovenskega BIM združenja siBIM in njegov aktivni član. Vodi buildingSMART Chapter Slovenia in je viden promotor BIM tehnologij.

dr.  Andrej TIBAUT

Dr. Andrej Tibaut je izredni profesor in vodja Katedre za gradbeno in prometno informatiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru kjer se 20 let ukvarja z raziskavami in razvojem rešitev na področju digitalizacije gradbeništva: informacijskega modeliranja gradenj (BIM) in avtomatizacije gradbeniških procesov, inženirstvom znanja v gradbenih projektih in interoperabilnostjo na področju mobilnosti. 

Kot vodja raziskovalne skupine v podjetju Lineal je leta 2014 za razvoj kompleksnih gradnikov za 3D modeliranje cestne infrastrukture prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov CITA Smart Collaboration Challenge 2014 v Dublinu. Med letoma 2015 in 2019 je bil prvi predsednik Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu (siBIM).