Predavatelji

dr. Danijel REBOLJ

Do svoje upokojitve konec leta 2020 je bil zaposlen na Univerzi v Mariboru, nazadnje kot redni profesor na področju gradbene in prometne informatike. Gostoval je na več tujih univerzah, med drugim na Univerzi Stanford, na University College Cork in TU Graz. Od 2011 do 2015 je bil rektor Univerze v Mariboru. Od leta 2021 je zaslužni profesor UM.

Področje raziskovalnega dela zajema informacijske modele in sisteme za modeliranje zgradb (BIM), avtomatizacijo v gradbeništvu, mobilno in vseprisotno računalništvo, spletno podprto komunikacijo in sodelovanje ter druge informacijske tehnologije, ki predstavljajo pomemben potencial za digitalizacijo in uspešnost gradbeništva. 

Je aktivni član in trenutni predsednik Združenja siBIM.

dr. Sabina Jordan

Doc. dr. Sabina Jordan je direktorica Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki je eno izmed desetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije (S5). Že vrsto let je tudi raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Njeno delo obsega znanstveno in strokovno delo s področja zasnove in delovanja energetsko učinkovitih in pametnih ter povezljivih stavb, mikro-klimatskih razmer notranjosti stavb, kakovosti notranjega zraka in vseživljenjskega trajnostnega vrednotenja stavb. Sodeluje tako v domačih kot tujih raziskovalnih projektih, objavlja v strokovnih in znanstvenih revijah ter sodeluje na konferencah doma in v tujini. V evropskem prostoru je članica Evropske gradbeno-tehnološke platforme (ECTP), kjer aktivno deluje na področju Built for Life (B4L).

Matjaž ŠAJN

Matjaž Šajn je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejel študentsko Nagrado Prešernovega sklada. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju »SCT«, takrat največjem slovenskem gradbenem podjetju, kot CAD manager in CAD administrator. Bil je pionir in promotor CAD tehnologij v zgodnjih 90. letih. Leta 1990 je ustanovil podjetje CGS, ki se je leta 2003 preoblikovalo v CGS Plus. Po reorganizaciji podjetja leta 2017 je zdaj generalni direktor podjetja CGS Labs s sedežem v Ljubljani in podružnicami v Nemčiji, Srbiji in na Češkem. Glavne dejavnosti podjetja so razvoj programske opreme na področju cestne, železniške infrastrukture in BIM storitev. Matjaž Šajn je avtor svetovno znane blagovne znamke in izdelka Plateia. Danes se programski izdelki CGS Labs Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Autopath in Autosign prodajajo v več kot 30 državah. Podjetje je dobro poznano tudi po svojih ITS izdelkih, kot so cestni vremenski informacijski sistemi. Matjaž Šajn je eden od ustanoviteljev slovenskega BIM združenja siBIM in njegov aktivni član. Vodi buildingSMART Chapter Slovenia in je viden promotor BIM tehnologij.

Jaan SAAR

Jaan has managed processes and IT in the construction industry for over 15 years. He joined the Estonian Government as Head of Digital Construction in 2018 with the goal to digitally transform construction in Estonia. He is currently working on developing the "e-construction platform" which provides the backbone for data sharing throughout the building lifecycle and the national digital twin. He is also chair of the EU BIM Task Group and a member of the buildingSMART Board of Directors.

dr. Ioannis BRILAKIS

Dr Brilakis is a Laing O'Rourke Professor of Construction Engineering and the Director of the Construction Information Technology Laboratory at the University of Cambridge. 

He completed his PhD in Civil Engineering at the University of Illinois, Urbana Champaign in 2005. He then worked as an Assistant Professor at the Departments of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor (2005-2008) and Georgia Institute of Technology, Atlanta (2008-2012) before moving to Cambridge in 2012 as a Laing O’Rourke Lecturer. He was promoted to Reader in October 2017 and to Professor in 2021. He has also held visiting posts at renowned universities around the world and is a recipient of various awards. He is author of over 200 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings, and Associate Editor of several top ranked Journals. Dr Brilakis is the lead founder of the European Council on Computing in Construction. 

Tomáš KUČO

Tomáš Kučo is the BIM lead at Corwin, a real estate developer, responsible for implementing BIM processes across its three markets (SI, SK and CZ).

As an expert in BIM, he is involved in BIM standardization efforts led by the private sector through the BIM Association Slovakia. Additionally, he actively participates as a member of the CEN working group, contributing to the development of standards for the Level of Information Need. His previous work experience includes multinational companies, where he worked on BIM projects in Germany, the UAE, Slovakia, and Israel. His educational background is in architectural engineering.

dr. Franc ŠVEGL

Dr. Franc Švegl je BIM manager na projektu 2. tir na strani Investitorja, to je družba 2 TDK. V svoji dolgoletni profesionalni karieri je sodeloval na različnih interdisciplinarnih projektih kjer je pridobil obsežno znanje in številne izkušnje na področju obvladovanja kompleksnih sistemov s pomočjo parametričnega in neparametričnega modeliranja informacij.

dr. Katja MALOVRH REBEC

Doc. dr. Katja Malovrh Rebec na javnem inštitutu ZAG vodi Oddelek za gradbeno fiziko, ki se ukvarja z raziskavami in testiranji na področju smiselne zasnove stavb z vidika počutja človeka, rabe energije in okoljskih odtisov. Znotraj oddelka delujejo laboratoriji v katerih potekajo meritve na področji toplotnih, svetlobnih in akustičnih karakteristik materialov in stavb. Poleg tega se v enoti ukvarjajo z okoljskimi izračuni (LCA) in merjenjem direktnih odzivov ljudi na okolje z nosljivimi senzorji. Katja se ukvarja z digitalizacijo in BIM že vrsto let, med drugim je vpeljala to temo kot horizontalno skupino na ZAG leta 2018. Je članica upravnega odbora siBIM in standardizacijske skupine SIST ter redno objavlja prispevke tudi v uglednih mednarodnih revijah z izsledki iz raziskav, ki jih opravlja v okviru domačih in mednarodnih projektnih skupin. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem poučuje redni predmet Načrtovanje energijsko učinkovitih stavb, kjer vključuje elemente digitalizacije.

Jan SLOBODNIK

Jan Slobodnik je magister stavbarstva, zaposlen kot BIM vodja v Protim Ržišnik Perc, neodvisnem svetovalnem in projektantskem podjetju iz Šenčurja pri Kranju, ki svoje naročnike vodi skozi vse projektne faze, od prvih zasnov do končne izvedbe objekta in optimizacije obratovanja. Že v času študija je prepoznal velik potencial uporabe BIM-a na multidisciplinarnih projektih doma in v tujini. To zgodnje spoznanje ga je opremilo z dragocenimi znanji in izkušnjami, ki jih zdaj uspešno uporablja in nadgrajuje v svojem podjetju. Jan je zavezan k stalnemu strokovnemu razvoju in sledenju najnovejšim trendom in tehnologijam na področju gradbeništva in projektiranja, prav tako je aktivni član Združenja siBIM.

Leon van BERLO

Léon van Berlo currently serves as the Technical Director at buildingSMART International. His previous roles include being the BIMserver Program Manager and a Senior BIM Innovator at the National Institute for Innovation (TNO) in the Netherlands. Léon’s work has focused on data-driven industry development, collaboration on EU-funded projects, and contributing to BIM standards and openBIM initiatives. As a thought leader in the BIM field, he provides expertise to the growing buildingSMART community. His appointment as Technical Director is crucial for shaping technical plans and fostering collaboration within the organization .

(compiled by Copilot)

Alen HAUSMEISTER

je raziskovalec na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Na Oddelku za gradbeno fiziko raziskuje področje trajnostnih gradenj, Low-Tech tehnologij in pasivnih metod zagotavljanja bivalnega ugodja v stavbah. Aktiven je v več raziskovalnih projektih na temo H-BIM, požarne varnosti in LCA izračunov. Je član slovenske in bavarske arhitekturne zbornice. Več kot 10 let je v vlogi projektanta in vodje projektov deloval v švicarskih, danskih, nemških in slovenskih arhitekturnih birojih in aktivno sledi trendom BIM tehnologij. Je dober poznavalec gradbene zakonodaje na nemško govorečem področju. Na Tehnični univerzi München se je kot štipendist Likarjevega sklada izpopolnjeval na področju načrtovanja lesenih stavb. Je diplomant fakultete za arhitekturo v Ljubljani. 

Jaka SENEKOVIČ

Jaka Senekovič je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Trenutno je BIM Manager pri podjetju ODE - Office for Digital Engineering. Njegovo delo vključuje upravljanje z informacijskim modeliranjem zgradb (BIM) na infrastrukturnih projektih. ODE se osredotoča na digitalno inženirstvo ter zagotavlja podporo strankam pri definiranju, specifikaciji in operativni izvedbi BIM projektov. Jaka Senekovič ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so zahteve BIM projekta usklajene z interesi strank 

(compiled by Copilot)

Elvis ŠTEMBERGER

Je starejši partner in član ožjega vodstva IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Kot tehnični direktor nadzira potek posebno zahtevnih projektov ter na ravni družbe skrbi za tehnično izvedbo storitev in uvajanje novih tehnologij, vključno z BIM. 

V sklopu Akademije gradbenih investicij pri GZS vodi izobraževalni modul Projektiranje in digitalizacija investicijskega procesa ter je član Programskega odbora in Izpitne komisije AGI.  Je tudi član Komisije za strokovne izpite in Komisije za javno naročanje pri IZS ter eden glavnih avtorjev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. 

Od leta 2022 je član Upravnega odbora siBIM in koordinator slovenskega BIM foruma. 

dr. Samo Peter MEDVED

Dr. Samo Peter Medved je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki deluje na področju gradbeništva že skoraj 30 let. Kot dolgoletni projektant na področju gradbeno-inženirskih objektov in dolgoletni direktor ter solastnik enega največjih inženirskih podjetij v Sloveniji, podjetja Lineal, je sodeloval pri najzahtevnejših projektih v Sloveniji. Poleg tega je podžupan za področje komunale, prometa, športa in lokalne skupnosti v Mestni občini Maribor. Dr. Samo Peter Medved je tudi predsednik programskega sveta na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo v Mariboru ter član programskega sveta Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije. Je avtor mnogih znanstvenih in strokovnih člankov iz področja gradbeništva in BIM-a ter predavatelj.

Mima SUHADOLC

Rojena 1971 v Ljubljani, diplomirala leta 1998 na fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom prof. Aleša Vodopivca. Po diplomi je bila zaposlena v arhitekturnem biroju Gasparin & Meier v Avstriji, od leta 2000 pa dela kot samostojna projektantka. Je ustanovna članica Društva za prostorska vprašanja Maja Farol ter soustanoviteljica in direktorica podjetja AIR d.o.o., kjer opravlja naloge vodje projektiranja. Je soprejemnica nagrade Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja za Študijo lokacij P + R.

Med leti 2017 – 2018 je bila komisarka za informiranje ZAPS, med leti 2018 - 2023 komisarka za zakonodajo, od leta 2023 pa komisarka za dobro prakso. V prejšnjem in sedanjem mandatu je tudi članica upravnega odbora ZAPS. V letih delovanja na ZAPS je med drugim vodila izdelavo Standarda ZAPS, pripomočka za izračun vrednosti storitev Arhigram ter izdelavo Pravil stroke. Je tudi koordinatorka skupine za BIM.