Program konference

Program siBIM 25. 5. 2023

8:00 - 08:45: Registracija
(potrebna je predhodna spletna prijava)

09:00 - Otvoritev konference

9:009:5

Uvodni del, zakonodaja in smernice

9:00–09:05 

Otvoritev konference

Georgi Bangiev
Generalni direktor direktorata za prostor in graditev, MNVP

9:05–09:10

Nagovor predsednika združenja siBIM

dr. Danijel Rebolj
Predsednik Združenja siBIM

9:10–09:15

Nagovor predsednika buildingSMART Chapter Slovenija

Matjaž Šajn
Predsednik buildingSMART Chapter Slovenija in podpredsednik Združenja siBIM

9:15–09:30

Tuje izkušnje umeščanja BIM v gradbeno zakonodajo

Matjaž Šajn
Predsednik buildingSMART Chapter Slovenija in podpredsednik Združenja siBIM

9:30–09:50 

Operativni izzivi uveljavljanja BIM v GZ-1

Elvis Štemberger
IBE d.d.

9:50–10:30

Izkušnje naročnikov

9:50–10:10

A Strategic View from Asset Owners - TSO Infrastructure Digitalization

Miha Bečan
ELES, d.o.o.

10:10–10:30

Implementacija BIM pristopa - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - Kampus Vrazov trg I

Boštjan Kolenc
Univerza v Ljubljani

10:30–11:00 Odmor za kavo

11:00 - Sklop 01: Stavbe

11:00–11:20

Smart Data for Smarter Buildings

Macfarlane Stewart
Siemens Smart Infrastructure

11:20–11:40

BIM in XR: GIC-eva uporabniška izkušnja

dr. Tjaša Zupančič Hartner
GIC GRADNJE d.o.o.

11:40–12:00

eGraditev / LIFE-IFC: smernice za modeliranje BIM in specifikacija informacijskih zahtev

(MOP, IJS, Lineal, UM FGPA) 

Iztok Zabreznik,  Lineal d.o.o.

dr.  Andrej Tibaut, UM  FGPA

12:00–13:00 Kosilo

13:00 - Sklop 02:  Infrastruktura

13:00–13:20

Primeri spremljave gradnje z BIM tehnologijo na infrastrukturnih projektih

Gašper Brus
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

13:20–13:40

Why digitization in construction needs a nationally and internationally coordinated strategy - opportunities for smart countries

Konstantinos Kessoudis
STRABAG Innovation & Digitalisation

13:40–14:00

Holistično vodenje projektov z uporabo openBIM nadzornih plošč

Veljko Janjić
BEXEL CONSULTING d.o.o.

14:0014:30 Odmor za kavo

14:30 - Sklop 03:  Razvojni trendi

14:30–14:50

Uporaba 3D oblakov točk tekom življenskega cikla objekta

Andraž Starc
IBE d.d.

14:50–15: 10

Prihodnost spremljanja gradnje

dr. Danijel Rebolj
FGPA UM

15:10–15:30

Modeliranje v Infrastrukturi

Leon Leban
CGS Labs d.o.o.

15:30–16:00

Diskusija in zaključki

Moderator: dr. Danijel Rebolj

Panelisti 1. del: mag. Kristinka Radevski, Dražen Galić, Veljko Janjić

Panelisti 2. del: dr. Tjaša Zupančič Hartner, Miha Bečan, Iztok Zabreznik

16:00 : Družabno srečenje