Program konference

Program siBIM 19. 5. 2022

8:00 - 09:15: Registracija
(
potrebna predhodna spletna prijava)

09:30 - Otvoritev konference

9:30 –09:35

Otvoritev konference

dr. Tomo CEROVŠEK
predsedujoči konference siBIM 2022

9:30 –09:35

Uvodni nagovor

Ksenija MARC
predsednica Združenja siBIM

9:30 –09:35

Umestitev BIM v gradbeno zakonodajo: cilji in izzivi

Gregor FICKO
Direktor
Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) - GZS9:35 –09:55

Digital Engineering - Standards and Outlook

dr. Marzia BOLPAGNI
MACE, London

9:5510:30

buildingSMART and GS1

9:5510:05

buildingSMART Slovenija

Matjaž ŠAJN
buildingSMART Slovenija

10:05–10:10

buildingSMART Croatia

dr. Mladen VUKOMANOVIĆ
buildingSMART
Croatia

10:10 –10:23

BIM in Czech Republic

Petr MATYAŠ
buildingSMART
Czech Republic

10:23–10:30

Concret-na digitalizacija

Branko ŠAFARIČ

GS110:30–10:45

Digitalisation in Construction Industry

Akos PFMETER
Graphisoft

10:45–11:00: Odmor za kavo

11:00 - Sklop 01: Projektiranje z BIM

11:00 - 11:20

BIM developments at Snøhetta

Matteo MANDRILE
Snøhetta

11:2011:35

Implementacija BIM v biroju

Rok JEREB
Jereb in Budja Arhitekti

11:3511:50

Architecture isn't an island. A real-world example of a collaborative BIM

Daniel STÖEGER, Uwe PRÖBSTEL11:5012:05

Projektiranje infrastrukturnih objektov v Elea iC

Jure ČESNIK
Elea iC, d.o.o.

12:05 - 12:20

Uporaba BIM za projektiranje energetskih objektov v IBE

Andraž STARC
IBE d.d.

12:20 - 12:35

eGraditev / LIFE-IFC: smernice za modeliranje BIM in specifikacija informacijskih zahtev
(MOP, IJS, Lineal, UM FGPA)

Klara PEČOLER, Lineal d.o.o.

dr. Andrej TIBAUT, UM FGPA

12:35–14:00: Kosilo

14:00 - Sklop 02: Izvedba in vzdrževanje z BIM

14:00 - 14:12

Primeri spremljave gradnje z BIM tehnologijo na infrastrukturnih projektih

Gašper BRUS
DRI d.o.o.

14:12- 14:24

Samodejna izdelava 4D/5D simulacij,
BIM spremljanje gradnje in PM analize (EVA, SPI, CPI, Delay)

Nejc PIRC
Bexel Consulting, d.o.o.

14:24 - 14:36

Uporaba skupnega podatkovnega okolja in BIM na projektu 2TDK

Metod GABER
Kolektor Koling d.o.o.

14:36 - 14:50

BIM za obstoječe mostove: vizija in izzivi

Vanja SAMEC
Independent Consultant

14:5015:15: Odmor za kavo

15:15 - Sklop 03: Kulturna dediščina in prenova z BIM

15:15- 15:30

Virtual reconstruction of ruined cultural heritage:
The case of Synagogue Murska Sobota

dr. Bob MARTENS
TU Vienna

15:30- 15: 45

Celovita integracija konservatorsko-restavratorskega načrta z BIM

Boris DEANOVIČ
Zavod za varsto kulturne dediščine

15:45- 16-00

Prenova Cukrarne in primer celovitega
pristopa k projektu BIM

Blaž LOZEJ
Scapelab d.o.o.

16:00 - 16:30

Diskusija in zaključki

Moderator: Tomo CEROVŠEK

Panelisti: Marzia BOLPAGNI, Jure ČESNIK, Metod GABER, Ksenija MARC, Bob MARTENS, Matjaž ŠAJN, Vanja SAMEC

16:30 : Družabno srečenje

siBIM + ARHIKULT 2022

Hkrati vas obveščamo da bo naslednji dan, v petek 20. 5. 2022, na isti lokaciji - Kongresni center Brdo pri Kranju potekala letos že 7. edicija arhitekturne konference ARHIKULT, ki jo organizira Zavod za promocijo arhitekture (ZPAR). ARHIKULT 2022 ima letos glavno temo "Zdravi objekti in objekti za zdravje in nego" ter povezane tematike (medicinski objekti, posebni domovi za nego starejših, otrok ter zdravo gradnjo) Predstavljeni bodo projekti, standardi, tehnologije in dobre prakse. Po predavanjih pa sledi okrogla miza ter podelitev nagrad za najboljše realizacije iz segmenta Zdravstvenih objektov in objektov za nego.
Več o »
ARHIKULT 2022«

----

Posebna cena kotizacij za oba dogodka siBIM+ARHIKULT 2022

Skupna kotizacija za oba dogodka na isti lokaciji - Brdo 19. 5. 2022 - siBIM 2022 in 20. 5. 2022 ARHIKULT 2022: 200 EUR za nečlane, 160 EUR za člane siBIM ali ZAPS in 60 EUR za študente in upokojence (pri siBIM ali ARHIKULT). Zagotovite si vstopnico za oba dogodka hkrati in pridobite vse potrebne letne točke za izobraževanja pri zbornici.
Prijavnica je tu.