Združenje siBIM

O združenju siBIM

Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj (siBIM) je prostovoljna, samostojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki združuje arhitekte in inženirje.


Cilji združenja so:

 • Informiranje članov ter širše javnosti o informacijskem modeliranju grajenega okolja z BIM, njegovi praktični uporabi in novostih.

 • Organizacija izobraževanj, posvetovanj, delavnic in konferenc na temo BIM.

 • Organizacija in pomoč pri pripravi delovnih skupin, izdelavi smernic in priporočil za BIM.

 • Posredovanje primerov dobre prakse BIM in pospeševanje izmenjave izkušenj med člani.

 • Zastopanje interesov vseh slovenskih sektorjev, ki delujejo na področju BIM

 • Sodelovanje pri pripravi smernic in predpisov na področju BIM doma in v tujini.

 • Povezovanje s sorodnimi združenji sveta.

Združenje šteje > 150 članov.

Postanite član združenja

Fizične osebe

Članstvo v siBIM je namenjeno predvsem motiviranim in angažiranim posameznikom.

Članarina za posameznike znaša 20 EUR, ter vključuje 30% popust pri strokovnih dogodkih siBIM. Združenje si bo prizadevalo, da bodo ugodnosti za člane enake ali višje od članarine.

Preden izpolnite pristopno izjavo Vas vabimo, da preberete statut združenja siBIM.

Pravne osebe

Podjetja vabljena, da se nam pridružite s pristopno izjave za podjetja.

Članarina obsega članstvo za pooblaščene osebe podjetja in paket ugodnosti (odvisno od vrste članstva: popust na ekskurzije in konference, pravica do uporabe logotipa, opis na spletni strani...)

Podrobnosti glede članskih paketov.

Članarina velja za tekoče leto in se izvede do konca februarja.

Predstavniki združenja

Upravni odbor:

 • Predsednica: Ksenija Marc

 • Podpredsednik: dr. Andrej Tibaut

 • Član: Matjaž Šajn

 • Članica: dr. Katja Malovrh Rebec

 • Član: Iztok Zabreznik

 • Član: Egon Likar

 • Član: Mitja Cizej

 • Član: Matjaž Likeb

 • Član: dr. Tomo Cerovšek

Nadzorni odbor:

 • Dušan Ogrizek - predsednik

 • Andrej Štimulak

 • Mateja Žigante

 • Jana Pipp

Častno rezsodišče

 • Aleš Breznikar

 • Roman Maček

 • Marko Kramar

Združenje je bilo ustanovljeno 30.1.2015 v Ljubljani na pobudo posameznikov iz gradbene industrije in univerze. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih 32 zainteresiranih inženirjev in strokovnjakov iz celotne Slovenije s področij gradbeništva, arhitekture, strojništva, IKT, ekonomije, idr. Združenje je začelo delovati z vpisom v register društev, dne 15.4.2015.