Predstavitev srebrnega sponzorja

Predstavitev srebrnega sponzorja

IBE, d.d. je vodilna neodvisna inženirsko-svetovalna družba v Sloveniji z okoli 160 zaposlenimi. Delujemo na tržnih področjih energetike, industrije, javnih zgradb, infrastrukture in varstva okolja doma in v tujini.


​Tehnična in organizacijska znanja, pridobljena v več kot 70-letih dela, so trdna podlaga, ki omogoča našim strokovnjakom obvladovanje kompleksnih inženirskih nalog. Veliko pozornosti posvečamo kakovosti svojih storitev in smo nosilci certifikata kakovosti ISO 9001.

IBE.mp4